Loading...

แท่นวางจอมอนิเตอร์ผลิตจากไม้สนอเมริกา Monitor Stand Pine Wood

แท่นวางจอมอนิเตอร์ผลิตจากไม้สนอเมริกา Monitor Stand Pine Wood

แท่นวางจอมอนิเตอร์ผลิตจากไม้สนอเมริกา Monitor Stand Pine Wood

แท่นวางจอมอนิเตอร์ผลิตจากไม้สนอเมริกา Monitor Stand Pine Wood

แท่นวางจอมอนิเตอร์ผลิตจากไม้สนอเมริกา Monitor Stand Pine Wood

฿2,390.00

  • ขนาด 23×63×7.2 cm
  • พื้นที่วางจอระหว่างขาไม้ เเละช่องสอดkeyboard 23×57 cm