โต๊ะทำงานไม้ American Oak ตัว L | คุณวิกรม

โต๊ะทำงานไม้ American Oak แบบสั่งตัด โดยนำไม้แท้มาเพาะเป็นแผ่นใหญ่แล้วตัดตามแบบดีไซน์ตัว L ความหนา 1.0 นิ้ว ขนาด (550*1520) x (670*2000) MM ราคา 45,000 บาท

Previous Post โต๊ะทำงานปรับระดับไฟฟ้า 3 มอเตอร์ | อ. ศุภเดช
Next Post Standing Desk ไม้ American Walnut | PhotoschoolThailand

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Your Cart

Cart is Empty
Updating Cart!